História tvorby fondu opráv : B6 Štefánikova 42-44
Stav fondu
ku dňu
Mesačný vklad
[€]
Čerpanie
[€]
Účtovný zostatok
[€]
Disponibilný zostatok
[€]
2020-07-31 2 974,90 1 768,62 77 362,24 77 243,52
2020-06-30 2 974,90 1 523,45 76 155,96 75 259,79
2020-05-31 2 974,90 1 523,40 74 704,51 73 532,17
2020-04-30 2 974,90 4 973,64 73 253,01 72 495,31
2020-03-31 2 976,72 294,00 75 251,75 74 976,53
2020-02-29 2 974,90 0,15 72 569,03 72 280,03
2020-01-31 2 974,90 7,00 69 594,28 68 802,08