História tvorby fondu opráv : Mužla 248
Stav fondu
ku dňu
Mesačný vklad
[€]
Čerpanie
[€]
Účtovný zostatok
[€]
Disponibilný zostatok
[€]
2020-07-31 80,00 0,00 973,69 907,69
2020-06-30 80,00 0,00 893,69 868,72
2020-05-31 80,00 24,00 813,69 699,69
2020-04-30 80,00 57,00 757,69 643,69
2020-03-31 80,07 0,00 734,69 620,69
2020-02-29 80,00 0,00 654,62 606,62
2020-01-31 80,00 0,00 574,62 574,62