História tvorby fondu opráv : D8 Družstevný rad 41
Stav fondu
ku dňu
Mesačný vklad
[€]
Čerpanie
[€]
Účtovný zostatok
[€]
Disponibilný zostatok
[€]
2020-07-31 1 779,71 1 835,86 28 107,86 27 804,81
2020-06-30 1 779,71 -506,96 28 164,01 27 426,05
2020-05-31 1 779,71 4 701,46 25 877,34 25 159,37
2020-04-30 1 779,71 1 215,65 28 799,09 28 231,12
2020-03-31 1 780,16 927,33 28 235,03 27 867,06
2020-02-29 1 779,71 1 005,71 27 382,20 27 349,23
2020-01-31 1 779,71 944,97 26 608,20 26 415,58