Stav fondu opráv bytových domov ku dňu 30. 09. 2022

Poradie Adresa Plocha [m2] Mesačný vklad
[€]
Čerpanie
[€]
Účtovný zostatok
[€]
Disponibilný zostatok
[€]
Začiatok
Zobr. počet
Strana 1 z 5
1 Kravany n/Dunajom 297 / 297 566,50 287,60 166,08 2 182,55 2 069,88
2 Salka č. 384 384 0,00 377,40 422,00 5 868,74 5 573,79
3 Mužla 248 / 248 0,00 80,00 2 070,30 1 115,88 1 115,88
4 Mužla 249 / 249 0,00 160,00 126,34 3 284,60 3 226,60
5 Malá škovránková 14 14 / 968 0,00 224,00 2,00 5 592,20 5 592,20
6 Malá škovránková 18 18 / 1193 0,00 20,00 2,00 430,21 430,21
7 Sv.Štefana 53-55-57-59 4 113,92 3 915,46 2 261,59 103 970,03 93 627,75
8 Sv.Štefana 69-71-73-75 4 113,92 2 879,65 2 849,64 18 277,09 17 428,29
9 Družstevný rad 41 2 414,62 1 779,71 3 113,59 39 866,00 38 874,13
10 Družstevný rad 6-8-10-12 2 037,92 1 948,10 1 610,85 37 566,00 32 307,82
11 Družstevný rad 14-16-18-20 2 037,92 1 990,59 1 166,10 67 267,97 62 152,07
12 Družstevný rad 17-19-21-23 2 141,33 1 788,46 1 512,94 35 647,50 35 014,15
13 Družstevný rad 1-3-5-7 2 371,44 2 181,60 6 564,99 10 272,69 5 604,17
14 Jesenského 74 3 922,83 2 610,03 6 747,27 82 423,76 74 901,28
15 Jesenského 72 3 924,89 2 557,30 1 954,01 73 725,71 66 721,14
16 Jesenského 68 3 900,10 3 094,83 6 589,16 79 143,90 74 423,13
17 Gaštanová 2-4-6-8-10 6 586,29 4 004,98 9 175,54 49 414,63 42 675,57
18 Bartókova 30-32-34-36 5 465,08 3 862,98 10 048,83 51 135,02 40 605,01
19 Bartókova 20-22 1 898,00 773,98 597,67 18 891,44 18 626,61
20 Bartókova 16-18 1 266,78 1 152,29 851,41 10 708,87 10 708,87