Stav fondu opráv bytových domov ku dňu 30. 11. 2023

Poradie Adresa Plocha [m2] Mesačný vklad
[€]
Čerpanie
[€]
Účtovný zostatok
[€]
Disponibilný zostatok
[€]
Začiatok
Zobr. počet
Strana 1 z 6
1 Kravany n/Dunajom 297 / 297 566,50 287,60 180,37 1 344,14 -71,38
2 Salka č. 384 384 0,00 689,06 514,81 11 580,28 11 523,64
3 Mužla 248 / 248 0,00 80,00 183,00 2 022,80 2 022,80
4 Mužla 249 / 249 0,00 160,00 247,34 3 507,75 3 507,75
5 Malá škovránková 14 14 / 968 0,00 224,00 3,00 8 590,97 8 285,97
6 Malá škovránková 18 18 / 1193 0,00 20,00 3,00 575,20 467,20
7 Veterná 4 / 851 0,00 80,00 3,00 1 639,98 830,52
8 Veterná 2 / 852 0,00 80,00 3,00 1 919,98 1 895,98
9 Sv.Štefana 53-55-57-59 4 113,92 3 915,46 4 112,55 106 633,96 95 496,88
10 Sv.Štefana 69-71-73-75 4 113,92 3 279,65 2 521,40 8 736,26 7 934,14
11 Družstevný rad 41 2 414,62 1 779,71 1 122,64 34 333,48 34 092,47
12 Družstevný rad 6-8-10-12 2 037,92 1 948,10 3,00 21 411,24 16 807,83
13 Družstevný rad 14-16-18-20 2 037,92 756,36 3,00 20 563,97 16 064,76
14 Družstevný rad 17-19-21-23 2 141,33 1 788,46 2 139,80 23 343,44 21 947,19
15 Družstevný rad 1-3-5-7 2 371,44 2 181,60 1 739,79 8 054,11 2 237,78
16 Jesenského 74 3 922,83 0,00 2 230,24 55 088,89 47 700,20
17 Jesenského 72 3 924,89 2 557,30 1 929,99 72 074,91 63 841,38
18 Jesenského 68 3 900,10 3 110,27 3 324,47 50 019,20 43 846,83
19 Gaštanová 2-4-6-8-10 6 586,29 4 004,98 4 303,03 49 066,83 41 856,03
20 Bartókova 30-32-34-36 5 465,08 3 862,98 3 146,00 58 530,48 47 358,46