Stav fondu opráv bytových domov ku dňu 30. 09. 2023

Poradie Adresa Plocha [m2] Mesačný vklad
[€]
Čerpanie
[€]
Účtovný zostatok
[€]
Disponibilný zostatok
[€]
Začiatok
Zobr. počet
Strana 1 z 6
1 Salka č. 384 384 0,00 689,06 527,81 11 316,18 11 236,22
2 Kravany n/Dunajom 297 / 297 566,50 6 023,61 230,17 9 529,68 6 894,50
3 Mužla 248 / 248 0,00 80,00 3,00 2 048,88 2 048,88
4 Mužla 249 / 249 0,00 160,00 127,34 3 562,43 3 562,40
5 Malá škovránková 14 14 / 968 0,00 224,00 3,00 8 148,97 7 965,97
6 Malá škovránková 18 18 / 1193 0,00 20,00 3,00 541,20 460,20
7 Veterná 4 / 851 0,00 80,00 3,00 1 485,98 674,18
8 Veterná 2 / 852 0,00 80,00 3,00 1 765,98 1 765,98
9 Sv.Štefana 53-55-57-59 4 113,92 3 915,46 4 259,75 105 583,67 94 945,20
10 Sv.Štefana 69-71-73-75 4 113,92 3 279,65 2 387,20 8 245,20 6 687,76
11 Družstevný rad 41 2 414,62 1 784,71 1 229,68 34 911,02 33 930,73
12 Družstevný rad 6-8-10-12 2 037,92 1 948,10 153,69 17 647,04 12 702,17
13 Družstevný rad 14-16-18-20 2 037,92 756,36 3,00 19 057,25 13 789,63
14 Družstevný rad 17-19-21-23 2 141,33 1 788,46 1 870,28 23 686,12 20 824,93
15 Družstevný rad 1-3-5-7 2 371,44 2 181,60 6 190,59 7 186,49 1 516,64
16 Jesenského 74 3 922,83 0,00 2 312,12 59 116,55 51 481,45
17 Jesenského 72 3 924,89 2 567,30 4 685,47 71 520,30 62 212,96
18 Jesenského 68 3 900,10 3 110,27 1 782,01 59 144,49 53 270,87
19 Gaštanová 2-4-6-8-10 6 586,29 4 029,98 3 118,65 48 503,55 40 752,84
20 Bartókova 30-32-34-36 5 465,08 3 902,72 3 069,90 57 876,66 45 994,86