Ekonomický úsek

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Telefónne číslo
Jungová Tímea ekonóm 036 / 756 5311
Vargová Zlatica platy a mzdy, personalistika 036 / 756 5309
Csongárová Elvíra účtovníčka - skladové hospodárstvo 036 / 756 5313
Mária Suchovska referentka ekonomického úseku - pokladňa 036 / 756 5304