Výročná správa za rok 2014

Výročná správa Enerbyt s.r.o. za rok 2014 bola schválená dozornou radou a valným zhromaždením dňa 24.6.2015. 

Az Enerbyt kft. 2014-es éves jelentését a felügyelőtanács és a közgyűlés 2015. június 24.-én hagyott jóvá.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (výročná správa 2014.pdf)Výročná správa 2014[ ]1593 kB