Zmluva o nájme mestského bytu Sobieskeho 55 I.

Zmluva o nájme mestského bytu na ulici Sobieskeho 55 - I. časť