Úvodná strana

Plánovaná výmena potrubných vedení - výzva

Na plánovanú výmenu podzemných potrubných vedení / DN 200 – cca 700m/.

Kompletnú výzvu, projektovú dokumentáciu, výkaz výmer môže záujemca prevziať u objednávateľa / vieme zaslať aj elektronicky.

Podklady , obhliadku predmetu zákazky je možné dojednať u Ing Jantošíka tel:0917177444 resp. jantosik@enerbyt.sk

 

 

Hővezetékek tervezett cseréje- felhívás

Hővezetékek tervezett  cseréje DN 200 cca 700 m - felhívás

Additional information