Zmluva o nájme pozemku č. 1/2019/P - Viktoria CA

Zmluva o nájme pozemku v areáli Autoparku, Nánanská cesta (Viktoria CA, s.r.o.)