Zmluva o nájme pozemku č. 2/2019/P - Závodszki

Zmluva o nájme pozemku v areáli Autoparku, Nánanská cesta (Závodszki Š.)