Zmluva o nájme NBP č. 12/2020/NBP - Haľamová

Zmluva o nájme mestského nebytového priestoru na ulici Hlavná 34 (M. Haľamová)