Zmluva o nájme NBP č. 15/2020/NBP - NIVISCA SK s.r.o.

Zmluva o nájme mestského nebytového priestoru v budove OPKS - ulica Hlavná 34