Zmluva o nájme NBP č. 01/2021/NBP - Kiwi Skill s.r.o.

Zmluva o nájme mestských nebytových priestorov v budove AC - na ulici Sv. Štefana 79