Zmluva o nájme NBP č. 01/2021/EN - Plusjob Solution s.r.o.

Zmluva o nájme nebytových priestorov v objekte priemyselného parku Nána Invest s.r.o.