Zmluva o nájme NBP č. 02/2021/NBP - R. Hanza

Zmluva o nájme nebytového priestoru v mestskom objekte na ulici Sv. Štefana 79