Zmluva o nájme NBP č. 04/2021/NBP - Réka Ujlaki

Zmluva o nájme nebytového priestoru v mestskom objekte na ulici Hlavná 1