Zmluva o nájme NBP č. 05/2021/NBP - K. Strečková

Zmluva o nájme nebytového priestoru v mestskom objekte na ulici Sv. Štefana 79