Zmluva o nájme NBP č. 01/2022/NBP - BAMAS GROUP s.r.o.

Zmluva o prenájme miestnosti v mestskom objekte na ulici Sv. Štefana 79