Vedenie spoločnosti

 

Ing. Róbert FOLK

konateľ

Tel.: 036/7565301

 

Tibor BALOGH

vedúci ekonomického úseku

Tel.: 036/7565311

 

 

Ing. Zoltán JANTOŠÍK

energetik 

Tel.: 036/7565306

 

Mgr. Eva JUHÁSZ

vedúca správy bytov a nebytových objektov

Tel.: 036/7565312

 

Dezider FEHÉR

vedúci odd. údržby a opráv

Tel.: 036/7565307