Správa nehnuteľností

Nový systém vymáhania pohľadávok

Enerbyt, ako správca spravuje financie domov  vo svojej správe, teda aj platby do fondov údržby a opráv. Tak isto inkasuje od vlastníkov  platby spojené s užívaním bytov, ako za vodu, kúrenie a pod. V posledných rokoch niektorí vlastníci, zneužívajúc  dobrú vôľu ostatných vlastníkov, ako aj  náročnosť vymáhania pohľadávok - či už zo sociálnych  alebo špekulatívnych dôvodov - neplnili si svoje povinnosti,

zjednodušene kúrili, svietili a používali výťahy  z peňazí ostatných vlastníkov ( v skutočnosti sú tieto vzťahy komplikovanejšie, ale pre lepšiu orientáciu  to zjednoduším).

V r. 2013 dosiahli aktuálne pohľadávky  sumu 120 tisíc €. Sčasti sú to peniaze vlastníkov, sčasti správcu. Tento stav nás prinútil hľadať účinný systém, ktorý by motivoval vlastníkov k disciplinovanosti. Už od mesiaca august 2013 skúšame systém, ktorý teraz dostal konečnú podobu:

  • nastavili sme počítačový systém tak, že každý mesiac bude generovať neplatičov s nedoplatkom 10 €,
  • každému neplatičovi zasielame písomnú upomienku, aby vedel o nedoplatku, pokiaľ mu to náhodou ušlo. Upomienka je podľa cenníka spoplatnená poplatkom 4 € - poplatok pokrýva prácu za spracovanie,  poštovné / pozn. samozrejme v prípadoch, kedy vlastník vopred nejakou formou avizoval, že bude meškať s platbou , upomienku nezasielame, 
  • pokiaľ aj ďalší mesiac bude neplatič na zozname neplatičov, zasielame písomnú výzvu vo forme, aby bola použiteľná pre  prípadné súdne konanie na uhradenie pohľadávky a súčasne požiadame kataster o zápis ťarchy  na list vlastníctva bytu. Tieto úkony spoplatňujeme podľa cenníka a  tieto úkony neplatiča vyjdú na 12,50 € (pozn. pokiaľ vlastník začal jednanie o splatení dlhu a došlo k vzájomnej dohode, výzvu nezasielame)
  • pokiaľ neplatič bude mať nedoplatok vo výške najmenej štyroch mesačných platieb, zvoláme zástupcov vlastníkov na jednanie a sa rozhodne, či nedoplatok budeme vymáhať súdnou cestou alebo formou dobrovoľnej dražby.

Touto cestou upozorňujeme neplatičov, že všetky úkony sú spoplatňované podľa cenníka a všetky náklady spojené s vymáhaním znáša on. Odhadované náklady navýšia dlh o cca 30-40 %. Všetky úroky z omeškania sa zúčtujú a budú pripísané na fond údržby a opráv daného domu.

Samozrejme Enerbyt ako správca a spoločnosť v majetku mesta  nechce a nebude zneužívať svoje postavenie  a vymáhanie robí len  s cieľom chrániť záujmy vlastníkov bytov. Ku každému prípadu budeme pristupovať vždy maximálne obozretne, aby vznikla čo najmenšia ujma obyvateľom i neplatičom a v každom štádiu jednania sa budeme snažiť hľadať a ponúkať pre neplatičov riešenia, aby nemuselo dôjsť k vymáhaniu resp. k dražbám.

Pevne veríme, že našu snahu ocenia všetci, ktorí pristupujú k svojim povinnostiam s náležitou dôslednosťou.

-jsz-  (Článok bol zverejnený v Štúrovo a okolie ročník 2/2014 )

 

Új adósságbehajtási rendszer

Nagyobb pénzfizetési fegyelmet és következetességet teremt az az új adósságbehajtási rendszer, amit az Enerbyt városi kft. vezetett be az utóbbi hetekben. Mint azt Szórád György, igazgató lapunknak hangsúlyozta, az új rendszerrel főképp és elsősorban azoknak a lakóknak az érdekeit védik, aki rendesen és rendszeresen fizetnek.

 A nem fizetők és az évek óta egyre nagyobb adósságot felhalmozó lakástulajdonosok ugyanis a többi lakó rovására veszik igénybe „ingyenesen“ az Enerbyt szolgáltatásait. Mint azt az igazgató kifejtette, az Enerbyt mint házkezelő kezeli az egyes lakótömbök pénzét, tehát azokat az összegeket is, amelyeket a lakók a karbantartási és javítási alapba fizetnek. Az Enerbyt szedi be a lakáshasználati díjat, a vízfogyasztási és fűtési díjat is.

Ám az utóbbi években néhány lakástulajdonos visszaélt a többi lakástulajdonos jóhiszeműségével és azzal is, hogy az adósság behajtása hosszadalmas és bonyolut folyamat volt. Szociális vagy mondvacsinált okokra hivatkozva nem teljesítették befizetéseiket, azaz tulajdonképpen a rendszeresen fizetők pénzén fűtöttek, világítottak lakásukban, a többi lakó rovására használták a liftet.

2013-ban 120 ezer eurós adósság halmozódott fel a fentebb ismertetett okok miatt. Ez részben a lakosok, részben a lakáskezelő pénze. A lakáskezelő épp ezért rákényszerült arra, hogy szigorúbb, hatékonyabb adósságbehajtást vezessen be, és hogy pontosabb, következetesebb és differenciáltabb módon kezelje az adósságot. Az új rendszert tavaly augusztus óta tesztelik és hivatalosan az utóbbi hetekben vezették be végleges formájában.

Az új számítógépes rendszer havonta regisztrálja azokat a nem fizetőket, kiknek adóssága 10 vagy több euró.

Minden adósnak írásbeli figyelmeztetést küldenek, hogy tudjon, róla, ha esetleg elfelejtette volna a havi részleteit befizetni. Ezért a figyelmeztetésért az Enerbyt 4 eurót számláz ki az adósnak, ebben az adatfeldolgozás és a postaköltség díja is benne van. Abban az esetben, ha a lakástulajdonos már előre jelezte, hogy az adott hónapban késni fog a befizetéssel – akkor nem küldenek figyelmeztetést.

Ha az adós a következő hónapban is az adóslistán lesz, akkor a cég írásban küld fizetési felszólítást – ez a dokumentum már bírósági eljárásban is érvényes-, és egyúttal az Enerbyt kezdeményezi a telekkönyvi hivatalban az adott lakás leterhelését. Mindezért az árjegyzék szerint 12 euró 50 centet számláznak ki a nem fizetőknek. (Természetesen, ha az adós hajlandó az Enerbyttel tárgyalni az adósság törlesztésének megkezdéséről, és erről kölcsönös megegyezés születik, akkor minderre nem kerül sor, azaz akkor nem küldenek fizetési felszólítást).

Ha a lakástulajdonos-adós minimum négyhavi befizetéssel tartozik, akkor az Enerbyt összehívja a lakástulajdonosok képviselőit  és ők eldöntik, hogy a tartozást bírósági úton hajtják-e be vagy ún. önkéntes árverés formájában.

Az Enerbyt épp ezért arra figyelmezteti a nem fizető lakástulajdonosokat, hogy az összes adósságrendezési és behajtási művelet anyagi költségeit az adósok viselik. Emiatt az eredeti tartozások összege akár 30-40 százalékkal is nőhet. A késedelmi kamatokat  az adott lakótömb felújítási, karbantartási alapjára írják.

Az Enerbyt mint városi tulajdonú cég és lakáskezelő természetesen nem él vissza a helyzetével az adósság behajtásakor, mindezt csak a lakók és lakástulajdonosok érdekeinek védelmében teszi, maximális körültekintéssel. Ugyanakkor az adósságrendezés minden egyes fázisában maximális körültekintéssel jár el és megoldásokat javasol az adósoknak is, épp azért, hogy lehetőség szerint ne kerüljön sor árverésre. Az Enerbyt azt is reméli, hogy ebbéli törekvéseit minden felelősségteljesen gondolkodó, kötelességeit rendszeresen telejesítő lakó és lakástulajdonos értékeli.

- Br- ( A cikk megjelent a Párkány és vidéke 2/2014  számában)