Prerušenie dodávky vody z dôvodu havárie

Oznamujeme Vám, že dňa 25.10.2023 (streda) v čase od 9.00 do 12.00 hod. bude prerušená dodávka studenej aj teplej vody, z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí. Týka sa to nasledovných ulíc:

 • Gaštanová 2,4,6,8,10
 • Jesenského 66, 68, 70, 72, 74

Za pochopenie ďakujeme.

Vízszolgáltatás szüneteltetése

Értesítjük Önöket, hogy 2023. október 25.-én (szerda) reggel 9.00-től 12.00-ig a hideg- és melegvíz-szolgáltatás szünetelni fog, mivel vízvezeték meghibásodásának elhárításán fogunk dolgozni. Ez a következő utcákat érinti:

 • Gaštanová 2,4,6,8,10
 • Jesenského 66, 68, 70, 72, 74

Megértésüket köszönjük.

Prerušená dodávka TÚV - Terasy II

Vážení klienti,

z dôvodu technologickej havárie na rozvodoch teplej úžitkovej vody   bude dnes 11.7.2023. prerušená dodávka teplej vody na sídlisku Terasy II. Na odstránení poruchy pracujeme.

Predpokladaná doba obnovenie dodávky TUV je 18.00 hod.

Za pochopenie ďakujeme. 

 

Melegvíz-szolgáltatás szüneteltetése - Terasy II.

Tisztelt Ügyfeleink,

a TERASY II lakótelepen a csőrendszer meghibásodása miatt ma 2023 július 11.-én este 18.00 óráig szünetelni fog a melegvízszolgáltatás.  A hiba elhárításán dolgozunk.

Megértésüket köszönjük.

 

.

Odstávka dodávky teplej vody - ročná periodická údržba

Plánovaná odstávka dodávky teplej úžitkovej vody z dôvodu ročnej periodickej údržby zariadení centrálnej tepelnej sústavy bude vykonaná v termíne od 17. júla od 6.00 hod. do 19. júla 2023 do 20.00 hod. V uvedenom období bude prerušená dodávka TÚV na všetkých odberných miestach.

Zároveň Vám oznamujeme, že na sídlisku Terasy II. prebieha výmena tepelných rozvodov, pre nižšie uvedené odberné miesta plánovaná odstávka dodávky TÚV bude vykonaná v termíne od 17. júla až do 21. júla 2023:

 • Rákócziho 58 - 64, 66 - 72, 74 - 80.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

A melegvíz-szolgáltatás szünetelése - éves karbantartás

A tervezett éves karbantartási munkálatok miatt idén a melegvíz-szolgáltatás 2023. július 17.-én reggel 6.00 órától július 19.-én este 20.00-ig szünetel.

Egyben értesítjük Önöket, hogy a Terasy II.-es lakótelepen végzett hővezetékek cseréje és átkötése végett a tervezett leállás 2023. július 17.-től  július 21.-ig tart, ez a következő lakóházakat érinti:

 • Rákócziho 58 - 64, 66 - 72, 74 - 80.

Megértésüket és türelmüket köszönjük. 

Prerušenie dodávky pitnej vody a TÚV

Z dôvodu technickej havárie vodovodu dňa 12.februára 2023 bola prerušená dodávka pitnej, ako aj teplej úžitkovej vody pre odberné miesta na sídlisku SNP - ulice, Športová, Petöfiho, Záhradnícka.  Pracovníci vodárenskej spoločnosti na odstránení poruchy pracujú, podľa ich vyjadrení dodávka vody by mala byť obnovená dnes 12.2. 2023 vo večerných hodinách.

Plánované prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 30.1.2023 (pondelok) v čase od 8.00 do 18.00 hod bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody z dôvodu čistenia  výmenníkov tepla na TÚV.

Týka sa to nasledovných ulíc:

 • Bartókova 1, 3, 2-14, 16-18, 20-22, 24-28, 30-36
 • Družstevný rad 6-12, 14-20,  25-31, 33-37, 39, 41
 • Gaštanová 1-5
 • Jesenského 76-78, 80-82
 • Petőfiho 67-73, 75-81, 83-89, 91-97, 99-105, 107-113, 92-96, 98-100, 102-108
 • Rákócziho 35-41, 58-64, 66-72, 74-80
 • Smetanova 5-15, 17-19
 • Sv. Štefana 27-29, 31-33, 35-39, 41-45, 47-51, 53-59, 61-67, 69-75
 • Športová 7-9, 11-13, 15-17, 19-21, 23-25, 27-29
 • Štefánikova 12-16, 13-17, 19-23, 24-28, 30-32, 36-40, 42-44, 46-48
 • Vörösmartyho 2-6
 • Záhradnícka 31-33
 • Želiarsky svah 27-29

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

A melegvíz-szolgáltatás tervezett szünetelése

Tisztelt Ügyfeleink,

értesítjük Önöket, hogy a hőcsereállomások tisztítása végett 2023. január 30.-án (hétfő) reggel 8.00-tól este 18.00 óráig a melegvíz-szolgáltatás szünetel a következő lakóházakban:

 • Bartókova 1, 3, 2-14, 16-18, 20-22, 24-28, 30-36
 • Družstevný rad 6-12, 14-20,  25-31, 33-37, 39, 41
 • Gaštanová 1-5
 • Jesenského 76-78, 80-82
 • Petőfiho 67-73, 75-81, 83-89, 91-97, 99-105, 107-113, 92-96, 98-100, 102-108
 • Rákócziho 35-41, 58-64, 66-72, 74-80
 • Smetanova 5-15, 17-19
 • Sv. Štefana 27-29, 31-33, 35-39, 41-45, 47-51, 53-59, 61-67, 69-75
 • Športová 7-9, 11-13, 15-17, 19-21, 23-25, 27-29
 • Štefánikova 12-16, 13-17, 19-23, 24-28, 30-32, 36-40, 42-44, 46-48
 • Vörösmartyho 2-6
 • Záhradnícka 31-33
 • Želiarsky svah 27-29

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Prerušenie dodávky vody

Aktualizácia :

Včera 25.11.2022  o 23.30 hod. bola odstránená porucha, avšak po spustení vody potrubie prasklo na ďalšom mieste.  Naši pracovníci naďalej pracujú na odstránení poruchy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z dôvodu technickej havárie na verejnom vodovode dňa 25.11.2022 od 17.00 hod. je prerušená dodávka pitnej a teplej vody pre nasledovné bytové domy :

 • Gaštanová 2,4,6,8,10,
 • Jesenkého 66
 • Jesenského 68
 • Jesenského 70
 • Jesenského 72
 • Jesenského 74.

Miesto poruchy je lokalizované  a na  jej odstránení  sa intenzívne pracuje. Obnovenie dodávok vody sa predpokladá v nočných hodinách.

 

Prerušenie dodávky studenej vody - sídlisko Dunaj I. - ZMENA!

Oznamujeme Vám, že došlo k havárii na vodovodnom potrubí (okruh POS1, ulica Lipová). Dodávka studenej vody bude čiastočne prerušená dnes, t.j. 12.9.2022 v čase od 9.00 hod. do ukončenia prác. Týka sa to nasledovných ulíc.:

 - Sv. Štefana 53-59, 61-67, 69-75

 - Družstevný rad 39, 41, 6-12, 14-20

Za pochopenie ďakujeme. 

Hidegvíz-szolgáltatás szüneteltetése - Dunaj I. lakótelep - VÁLTOZÁS!

Értesítjük Önöket, hogy vízvezeték meghibásodása történt a POS 1-es körzetben. A hidegvíz-szolgáltatás részben szünetelni fog ma  9.00 órától a munkák befejezéséig. Ez a következő utcákat érinti:

 - Sv. Štefana 53-59, 61-67, 69-75

 - Družstevný rad 39, 41, 6-12, 14-20


Megértésüket köszönjük.

Havária vodovodného potrubia na sídlisku DUNAJ I.

Oznamujeme Vám, že došlo k havárii vodovodného potrubia na sídlisku DUNAJ I. a z tohto dôvodu je prerušená dodávka vody v tomto okrsku. Týka sa to nasledovných ulíc:

Sv. Štefana 53-59, 61-67, 69-75

Družstevný rad 39, 41.

Na odstránení havárie intenzívne pracujeme.

Za pochopenie ďakujeme.

Vízvezeték meghibásodása a DUNAJ I.-es lakótelepen

Értesítjük Önöket, hogy csőtörés végett a DUNAJ I.-es lakótelepen szünetel a vízszolgáltatás, ez a következő utcákat érinti:

Sv. Štefana 53-59, 61-67, 69-75

Družstevný rad 39, 41.

A hiba elhárításán dolgozunk.

Megértésüket köszönjük.

Prerušenie dodávky vody - sídlisko SNP

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že dňa 28.06.2022 bude dodávka vody prerušená na sídlisku SNP, z dôvodu výmeny vodomeru. Predpokladané prerušenie vody bude od 8.30 do 10.00 hod. Týka sa to nasledovných ulíc:

 • okruh VS1: Sv. Štefana 27-29, 31-33, Záhradnícka 31-33
 • okruh VS2: Petőfiho 67-73, 75-81, 83-89
 • okruh VS3: Petőfiho 91-97, 99-105, 107-113
 • okruh VS4: Športová 7-9, 11-13, 15-17, 19-21, 23-25, 27-29

Za pochopenie ďakujeme.

Vízszolgáltatás szüneteltetése - SNP lakótelep

A Nyugat-szlovákiai Vízművek, Rt. értesíti a lakosságot, hogy 2022. június 28.-án vízóra cseréje végett nem lesz vízszolgáltatás a SNP lakótelepen, reggel 8.30-tól 10.00 óráig. Ez a köv. utcákat érinti:

 • körzet VS1: Sv. Štefana 27-29, 31-33, Záhradnícka 31-33
 • körzet VS2: Petőfiho 67-73, 75-81, 83-89
 • körzet VS3: Petőfiho 91-97, 99-105, 107-113
 • körzet VS4: Športová 7-9, 11-13, 15-17, 19-21, 23-25, 27-29

Megértésüket köszönjük.

Odstávka dodávky teplej vody - ročná periodická údržba

Plánovaná odstávka dodávky teplej úžitkovej vody z dôvodu ročnej periodickej údržby zariadení centrálnej tepelnej sústavy bude vykonaná v termíne od 25. júla 2022 od 6.00 hod. do 27. júla 2022 do 20.00 hod. V uvedenom období bude prerušená dodávka TÚV na všetkých odberných miestach. 

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

A melegvíz-szolgáltatás szünetelése - éves karbantartás

A tervezett éves karbantartási munkálatok miatt idén a melegvíz-szolgáltatás 2022. július 25.-én reggel 6.00 órától július 27.-ig  este 20.00-ig szünetel.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.