Prerušená dodávka teplej úžitkovej vody

Vážení klienti,

z dôvodu technologickej havárie primárneho rozvodu  bude dnes 27.8.2020 prerušená dodávka teplej vody na sídliskách  Terasy I a Terasy II . Na odstránení poruchy pracujeme. 

Predpokladaná doba obnovenia dodávky TÚV  je do 18.00 hod.

Ospravedlňujeme sa a ďakujeme za pochopenie. 

 

A melegvíz szolgáltatás szüneteltetése

Tisztelt ügyfelek,

 technikai okokból kifolyólag 2020 augusztus 27.-én a Terasy I és Terasy II lakótelepeken a melegvízszolgáltatás szünetelni fog.  A hiba elhárításán intenzíven dolgozunk.

A szolgátás újraindítása este 18.00 óráig várható.

Köszönjük megértésüket.     

Odstávka dodávky teplej vody - ročná periodická údržba

Plánovaná odstávka dodávky teplej úžitkovej vody z dôvodu ročnej periodickej údržby zariadení centrálnej tepelnej sústavy bude vykonaná v dobe od 6.00 hod. dňa 10. augusta do 20.00 hod. 12. augusta 2020. V uvedenom období bude prerušená dodávka TÚV na všetkých odberných miestach pripojených do CZT.

Pre odberné miesta na uliciach  Bartókova, Rákócziho, Smetanova, Štefánikova a Vörösmartyho  plánovaná odstávka dodávky TÚV bude ukončená o 20.00 hod. 15. augusta 2020 z dôvodu rekonštrukcie tepelného napájača pre sídliska Terasy I., Terasy II.

Za pochopenie ďakujeme. 

Melegvíz-szolgáltatás szüneteltetése - éves karbantartás

A tervezett éves karbantartási munkálatok miatt idén a melegvíz-szolgáltatás augusztus 10. reggel 6 órától, augusztus 12. este 20.00 óráig szünetel.

Ezen a héten lesz az új hővezetékek bekötése is a Terasy I. és Terasy II.-es lakótelepen, ahol augusztus 10.-én reggel 6 órától, augusztus 15.-én este 20.00 óráig nem lesz melegvíz. Ez a köv. utcákat érinti:

Bartókova, Rákócziho, Smetanova, Štefánikova a Vörösmartyho.

Megértésüket köszönjük.

Prerušená dodávka TÚV - Terasy I.

Vážení klienti,

z dôvodu opravy poruchy cirkulačného čerpadla bude dnes 20.5.2020 prerušená dodávka teplej vody na sídlisku Terasy I. Na odstránení poruchy pracujeme. Za pochopenie ďakujeme.

 

Oznamujeme Vám, že porucha bola odstránená a dodávka teplej vody bola obnovená. Za Vašu trpezlivosť ďakujeme.

Melegvíz-szolgáltatás szüneteltetése - Terasy I.

Tisztelt Ügyfeleink,

cirkulációs pumpa meghibásodásának javítása végett ma 2020. május 20.-án szünetel a melegvíz-szolgáltatás a Terasy I.-es lakótelepen. A hiba elhárításán dolgozunk. Megértésüket köszönjük.

 

Értesítjük Önöket, hogy a meghibásodás elhárítása megtörtént és a melegvíz újra lett indítva. Türelmüket köszönjük.

Prerušenie dodávky teplej vody

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 27.1.2020 (pondelok) v čase od 8.00 do 18.00 hod bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody z dôvodu čistenia  výmenníkov tepla na TÚV.

Týka sa to nasledovných ulíc:

- Družstevný rad 1-7, 9-15, 17-23

- Gaštanová 2,6,4,8,10

- Jesenského 59, 61, 66, 68, 70, 72, 74, 73

- Sv. Štefana 27-29, 31-33, Záhradnícka 31-33

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

Melegvíz-szolgáltatás szüneteltetése

Tisztelt Ügyfeleink,

értesítjük Önöket, hogy a höcsereállomások tisztítása végett 2020. január 27.-én (hétfő) reggel 8.00-tól este 18.00 óráig a melegvíz-szolgáltatás szünetel a következő lakóházakban:

- Družstevný rad 1-7, 9-15, 17-23

- Gaštanová 2,6,4,8,10

- Jesenského 59, 61, 66, 68, 70, 72, 74, 73

- Sv. Štefana 27-29, 31-33, Záhradnícka 31-33

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Prerušenie dodávky elektrickej a tepelnej energie

Oznamujeme váženým klientom, že z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s. dňa 22. novembra 2019 od 12.00 hod. do 15.00 hod. budú bez dodávky elektriny ako aj teplej vody a kúrenia nasledovné ulice:

 •  Nánanská 60, 62, 64, 66
 •  Kasárenská 26

Ďakujeme za pochopenie.

Áram- és hőszolgáltatás szüneteltetése

Értesítjük a Tisztelt lakókat, hogy az áramszolgáltató által végzett karbantartási munkálatok miatt 2019. november 22-én 12.00-tól 15.00-ig nem lesz áram- , melegvíz-szolgáltatás és fűtés a köv. utcákban:

 •  Nánanská 60, 62, 64, 66
 •  Kasárenská 26

Megértésüket köszönjük.

Prerušenie dodávky elektrickej a tepelnej energie

Z dôvodu plánovanej odstávky dodávky elektrickej energie zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s. budú bez dodávky elektriny ako aj tepelnej energie (vrátane TÚV) nasledovné ulice:

 • dňa 12.9.2019 v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod.: Sv. Štefana 53-59, 69-75, Petőfiho 98-100, 102-108  (prerušená len dodávka TÚV) Družstevný rad 6-12, 14-20, 41 (prerušená len dodávka TÚV)                                     
 • dňa 13.9.2019 v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod: Bartókova 16-18, Smetanova 17-19 (prerušená len dodávka elektriny)
 • dňa 13.9.2019 v čase od 12.00 hod do 15.00 hod: Bartókova 20-22, 30-36, Smetanova 17-19 (prerušená len dodávka TÚV)
 • dňa 16.9.2019 v čase od 8.00 hod do 11.00 hod: Jesenského 73 
 • dňa 16.9.2019 v čase od 12.00 hod. do 15.00 hod: Komenského 23-27, 29-31, 33 (prerušená len dodávka elektriny)
 • dňa 19.9.2019 v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod: Kozmonautov 86 , 88  Rákócziho 58-64 (prerušená len dodávka elektriny)
 • dňa 20.9.2019 v čase od 12.00 hod. do 15.00 hod: Štefánikova 12-16  Štefánikova 42-44, Rákócziho 58-64 (prerušená len dodávka TÚV)                        
 • Za pochopenie ďakujeme.                                                              

Áram- és hőszolgáltatás szüneteltetése

Értesítjük a Tisztelt lakókat, hogy az áramszolgáltató által végzett karbantartási munkálatok miatt nem lesz  áram, ebből kifolyólag szünetel a  hőszolgáltatás is (melegvizet is beleértve)  a köv. utcákban:

 • 2019. szeptember  12.-én 8.00-tól 11.00-ig: Sv. Štefana 53-59, 69-75, Petőfiho 98-100, 102-108 (csak melegvíz nem lesz) Družstevný rad 6-12, 14-20, 41 (csak melegvíz nem lesz) 
 • 2019. szeptember 13.-án 8.00-tól 11.00-ig: Bartókova 16-18, Smetanova 17-19 (csak áramszünet)
 • 2019. szeptember 13.-án 12.00-től 15.00-ig: Bartókova 20-22, 30-36, Smetanova 17-19 (csak melegvíz nem lesz)
 • 2019. szeptember 16.-án 8.00-tól 11.00-ig: Jesenského 73
 • 2019. szeptember 16.-án 12.00-től 15.00-ig: Komenského 23-27, 29-31, 33 (csak áramszünet)
 • 2019. szeptember 19.-én 8.00-tól 17.00-ig: Kozmonautov  86, 88 Rákócziho 58-64 (csak áramszünet)
 • 2019. szeptember 20.-án 12.00-től 15.00-ig: Štefánikova 12-16 Štefánikova 42-44, Rákócziho 58-64 (csak melegvíz nem lesz)

Megértésüket köszönjük.

Odstávka dodávky teplej vody - rekonštrukcia tepelných rozvodov

Je plánovaná ďalšia odstávka dodávky teplej úžitkovej vody z dôvodu rekonštrukcie tepelných rozvodov a prepojenia nových rozvodov.  Termín odstávky je nasledovný:   

 • od 5. augusta  ráno od 6.00 hod. do  10. augusta 2019  večer do  20.00 hod.  -  sídlisko Terasy I., Terasy II
 • od 5. augusta  ráno od 6.00 hod. do 8. augusta 2019 večer do 20.00 hod. - sídlisko Dunaj I., Dunaj II., sídlisko "Papagáj" a  SNP.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a  pochopenie.

Melegvíz-szolgáltatás szüneteltetése - hővezetékek cseréje

Idén a hővezetékek cseréje és átkötése végett újabb melegvíz-szolgáltatás szüneteltetése van tervezve, mégpedig a következőképpen:

 • 2019. augusztus 5.-én reggel 6.00 órától augusztus 10.-én este 20.00 óráig - Terasy I. és Terasy II. lakótelepen nem lesz melegvíz,
 • 2019. augusztus 5.-én reggel 6.00 órától augusztus 8.-án este 20.00 óráig - Dunaj I., Dunaj II., "Papagáj" és a SNP lakótelepen nem lesz melegvíz.

Ttürelmüket és megértésüket  köszönjük.

Odstávka dodávky teplej vody - ročná periodická údržba

Plánovaná odstávka dodávky teplej úžitkovej vody z dôvodu ročnej periodickej údržby zariadení centrálnej tepelnej sústavy bude vykonaná v termíne  od 3. júna (pondelok)  ráno od 6.00 hod do  7. júna 2019 (piatok) večer do  20.00 hod. V uvedenom období bude prerušená dodávka TÚV na všetkých odberných miestach.

Ďakujeme za pochopenie.

Melegvíz-szolgáltatás szüneteltetése - éves karbantartás

A tervezett éves karbantartási munkálatok miatt idén a melegvíz-szolgáltatás 2019. június 3. (hétfő) reggel 6 órától június 7.-ig (péntek) este 20.00 óráig szünetel.

Megértésüket köszönjük. 

Plánované prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody

Oznamujeme Vám, že z dôvodu chemického čistenia výmenníkov tepla pre ohrev TÚV v čase od 8.00 hod. do 19.00 hod. bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody na nasledovných uliciach:

dňa 6.5.2019:       Petőfiho 67 - 73, 75 - 81, 83 - 89,  91 - 97, 99 - 105, 107 - 113, 92 - 96, 98 - 100, 102 - 108

                             Športová 7 - 9, 11 - 13, 15 - 17, 19 - 21, 23 - 25, 27 - 29

                             Gaštanová 1 - 5

                             Jesenského 76 - 78, 80 - 82

dňa 13.5.2019      Sv. Štefana 35 - 39, 41 - 45, 47 - 51, 53 - 59, 61 - 67, 69 - 75

                             Družstevný rad 6 - 12, 14 - 20, 25 - 31, 33 - 37, 39, 41

                             Bartókova 1, 3, 2 - 14, 16 - 18, 20 - 22, 24 - 28, 30 - 36

                             Smetanova 5 - 15, 17 - 19

                             Vörösmartyho 2 - 6

                             Štefánikova 12 - 16, 24 - 28, 30 - 32, 36- 40, 42- 44, 46 - 18, 13- 17, 19 - 23

                             Rákócziho 35 - 41, 58 - 64, 66 - 72, 74 - 80

                             Želiarsky svah 27 - 29

Za pochopenie ďakujeme.

 

                            

Melegvíz-szolgáltatás tervezett szüneteltetése

Értesítjük Önöket, hogy a hőcsereállomások tisztítása végett reggel 8.00-tól este 19.00 óráig a melegvíz-szolgáltatás szünetelni fog a köv. utcákban:

2019. május 6.-án:  Petőfiho 67 - 73, 75 - 81, 83 - 89,  91 - 97, 99 - 105, 107 - 113, 92 - 96, 98 - 100, 102 - 108

                            Športová 7 - 9, 11 - 13, 15 - 17, 19 - 21, 23 - 25, 27 - 29

                            Gaštanová 1 - 5

                            Jesenského 76 - 78, 80 - 82

2019. május 13.-án:   Sv. Štefana 35 - 39, 41 - 45, 47 - 51, 53 - 59, 61 - 67, 69 - 75

                          Družstevný rad 6 - 12, 14 - 20, 25 - 31, 33 - 37, 39, 41

                          Bartókova 1, 3, 2 - 14, 16 - 18, 20 - 22, 24 - 28, 30 - 36

                          Smetanova 5 - 15, 17 - 19

                          Vörösmartyho 2 - 6

                          Štefánikova 12 - 16, 24 - 28, 30 - 32, 36- 40, 42- 44, 46 - 18, 13- 17, 19 - 23

                          Rákócziho 35 - 41, 58 - 64, 66 - 72, 74 - 80

                          Želiarsky svah 27 - 29

Megértésüket köszönjük. 

Prerušenie dodávky vody na sídlisku SNP

Oznamujeme našim klientom, že z dôvodu  výmeny vodomeru zo strany Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. budú dňa 15.03.2019 od 9.00 hod. do 11.00 hod. bez dodávky studenej ako aj teplej vody  nasledovné ulice:

 • Sv. Štefana 12, 19, 21, 23, 27-29
 • Záhradnícka 31-33
 • Petőfiho 75-81
 • Športová 11-13,  19-21, 27-29
 • Mestská športová organizácia

Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme.

Vízszolgáltatás szüneteltetése a SNP lakótelepen

Értesítjük Ügyfeleinket, hogy vízóra csere végett 2019. március 15.-én reggel 9.00 órától 11.00 óráig a hideg és melegvíz-szolgáltatás szünetel a következő lakóházakban:

 • Sv. Štefana 12, 19, 21, 23, 27-29,
 • Záhradnícka 31-33
 • Petőfiho 75-81
 • Športová 11-13, 19-21,  27-29
 • Városi Sportegyesület

Megértésüket és türelmüket köszönjük.