Prerušenie dodávky elektrickej a tepelnej energie

Oznamujeme váženým klientom, že z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s. dňa 9. apríla 2024 v čase od 8.30 hod. do 11.30 hod. budú bez dodávky elektriny ako aj teplej vody a kúrenia nasledovné ulice:

 • Družstevný rad 1-7, 9-15, 17-23
 • Jesenského 66, 68, 70, 72, 74
 • Gaštanová 2-10 (prerušená len dodávka teplej vody a kúrenia).

Za pochopenie a Vašu trpezlivosť ďakujeme.

 

Áram- és hőszolgáltatás szüneteltetése

Értesítjük a Tisztelt lakókat, hogy az áramszolgáltató által végzett karbantartási munkálatok miatt 2024. április 9.-én reggel 8.30-tól 11.30-ig nem lesz áram-, melegvíz-szolgáltatás és fűtés a kővetkező utcákban:

 • Družstevný rad 1-7, 9-15, 17-23
 • Jesenského 66, 68, 70, 72, 74
 • Gaštanová 2-10 (csak a melegvíz-szolgáltatás és fűtés szünetel majd).

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Havária - prerušenie dodávky pitnej vody a TÚV

Oznamujeme obyvateľom bytových domov JESENSKÉHO  č.  66, 68, 70, 72, 74 ,  Štúrovo, že z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí je k 30.01.2024 odstavená dodávka  studenej a teplej úžitkovej vody.

Na odstránení havárie sa pracuje.

 

Az ivóvíz és melegvíz szolgáltatás

Értesítjük a JESENSKÝ utca   66, 68, 70, 72, 74 -es hzsz. lakóit, hogy   csőtörés véget a hideg és a melegvíz szolgáltatás 2024.01.30-án  szünetel. 

A hiba elhárításán dolgozunk. 

 

Plánované prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 30.1.2024 (utorok) v čase od 8.00 do 18.00 hod bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody z dôvodu čistenia výmenníkov tepla pre ohrev TÚV.

Týka sa to nasledovných ulíc:

 • Bartókova 1, 3, 2-14, 16-18, 20-22, 24-28, 30-36
 • Družstevný rad 6-12, 14-20,  25-31, 33-37, 39, 41
 • Gaštanová 1-5
 • Jesenského 76-78, 80-82
 • Petőfiho 67-73, 75-81, 83-89, 92-96, 98-100, 102-108
 • Rákócziho 35-41, 58-64, 66-72, 74-80
 • Smetanova 5-15, 17-19
 • Sv. Štefana 27-29, 31-33, 35-39, 41-45, 47-51, 53-59, 61-67, 69-75
 • Športová 7-9, 11-13, 15-17, 19-21, 23-25, 27-29
 • Štefánikova 12-16, 13-17, 19-23, 24-28, 30-32, 36-40, 42-44, 46-48
 • Vörösmartyho 2-6
 • Záhradnícka 31-33
 • Želiarsky svah 27-29

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

A melegvíz-szolgáltatás tervezett szünetelése

Tisztelt Ügyfeleink,

értesítjük Önöket, hogy a hőcsereállomások tisztítása végett 2024. január 30.-án (kedd) reggel 8.00-tól este 18.00 óráig a melegvíz-szolgáltatás szünetel a következő lakóházakban:

 • Bartókova 1, 3, 2-14, 16-18, 20-22, 24-28, 30-36
 • Družstevný rad 6-12, 14-20,  25-31, 33-37, 39, 41
 • Gaštanová 1-5
 • Jesenského 76-78, 80-82
 • Petőfiho 67-73, 75-81, 83-89, 92-96, 98-100, 102-108
 • Rákócziho 35-41, 58-64, 66-72, 74-80
 • Smetanova 5-15, 17-19
 • Sv. Štefana 27-29, 31-33, 35-39, 41-45, 47-51, 53-59, 61-67, 69-75
 • Športová 7-9, 11-13, 15-17, 19-21, 23-25, 27-29
 • Štefánikova 12-16, 13-17, 19-23, 24-28, 30-32, 36-40, 42-44, 46-48
 • Vörösmartyho 2-6
 • Záhradnícka 31-33
 • Želiarsky svah 27-29

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Prerušenie dodávky vody z dôvodu havárie

Oznamujeme Vám, že dňa 25.10.2023 (streda) v čase od 9.00 do 12.00 hod. bude prerušená dodávka studenej aj teplej vody, z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí. Týka sa to nasledovných ulíc:

 • Gaštanová 2,4,6,8,10
 • Jesenského 66, 68, 70, 72, 74

Za pochopenie ďakujeme.

Vízszolgáltatás szüneteltetése

Értesítjük Önöket, hogy 2023. október 25.-én (szerda) reggel 9.00-től 12.00-ig a hideg- és melegvíz-szolgáltatás szünetelni fog, mivel vízvezeték meghibásodásának elhárításán fogunk dolgozni. Ez a következő utcákat érinti:

 • Gaštanová 2,4,6,8,10
 • Jesenského 66, 68, 70, 72, 74

Megértésüket köszönjük.

Prerušená dodávka TÚV - Terasy II

Vážení klienti,

z dôvodu technologickej havárie na rozvodoch teplej úžitkovej vody   bude dnes 11.7.2023. prerušená dodávka teplej vody na sídlisku Terasy II. Na odstránení poruchy pracujeme.

Predpokladaná doba obnovenie dodávky TUV je 18.00 hod.

Za pochopenie ďakujeme. 

 

Melegvíz-szolgáltatás szüneteltetése - Terasy II.

Tisztelt Ügyfeleink,

a TERASY II lakótelepen a csőrendszer meghibásodása miatt ma 2023 július 11.-én este 18.00 óráig szünetelni fog a melegvízszolgáltatás.  A hiba elhárításán dolgozunk.

Megértésüket köszönjük.

 

.

Odstávka dodávky teplej vody - ročná periodická údržba

Plánovaná odstávka dodávky teplej úžitkovej vody z dôvodu ročnej periodickej údržby zariadení centrálnej tepelnej sústavy bude vykonaná v termíne od 17. júla od 6.00 hod. do 19. júla 2023 do 20.00 hod. V uvedenom období bude prerušená dodávka TÚV na všetkých odberných miestach.

Zároveň Vám oznamujeme, že na sídlisku Terasy II. prebieha výmena tepelných rozvodov, pre nižšie uvedené odberné miesta plánovaná odstávka dodávky TÚV bude vykonaná v termíne od 17. júla až do 21. júla 2023:

 • Rákócziho 58 - 64, 66 - 72, 74 - 80.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

A melegvíz-szolgáltatás szünetelése - éves karbantartás

A tervezett éves karbantartási munkálatok miatt idén a melegvíz-szolgáltatás 2023. július 17.-én reggel 6.00 órától július 19.-én este 20.00-ig szünetel.

Egyben értesítjük Önöket, hogy a Terasy II.-es lakótelepen végzett hővezetékek cseréje és átkötése végett a tervezett leállás 2023. július 17.-től  július 21.-ig tart, ez a következő lakóházakat érinti:

 • Rákócziho 58 - 64, 66 - 72, 74 - 80.

Megértésüket és türelmüket köszönjük. 

Prerušenie dodávky pitnej vody a TÚV

Z dôvodu technickej havárie vodovodu dňa 12.februára 2023 bola prerušená dodávka pitnej, ako aj teplej úžitkovej vody pre odberné miesta na sídlisku SNP - ulice, Športová, Petöfiho, Záhradnícka.  Pracovníci vodárenskej spoločnosti na odstránení poruchy pracujú, podľa ich vyjadrení dodávka vody by mala byť obnovená dnes 12.2. 2023 vo večerných hodinách.

Plánované prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 30.1.2023 (pondelok) v čase od 8.00 do 18.00 hod bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody z dôvodu čistenia  výmenníkov tepla na TÚV.

Týka sa to nasledovných ulíc:

 • Bartókova 1, 3, 2-14, 16-18, 20-22, 24-28, 30-36
 • Družstevný rad 6-12, 14-20,  25-31, 33-37, 39, 41
 • Gaštanová 1-5
 • Jesenského 76-78, 80-82
 • Petőfiho 67-73, 75-81, 83-89, 91-97, 99-105, 107-113, 92-96, 98-100, 102-108
 • Rákócziho 35-41, 58-64, 66-72, 74-80
 • Smetanova 5-15, 17-19
 • Sv. Štefana 27-29, 31-33, 35-39, 41-45, 47-51, 53-59, 61-67, 69-75
 • Športová 7-9, 11-13, 15-17, 19-21, 23-25, 27-29
 • Štefánikova 12-16, 13-17, 19-23, 24-28, 30-32, 36-40, 42-44, 46-48
 • Vörösmartyho 2-6
 • Záhradnícka 31-33
 • Želiarsky svah 27-29

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

A melegvíz-szolgáltatás tervezett szünetelése

Tisztelt Ügyfeleink,

értesítjük Önöket, hogy a hőcsereállomások tisztítása végett 2023. január 30.-án (hétfő) reggel 8.00-tól este 18.00 óráig a melegvíz-szolgáltatás szünetel a következő lakóházakban:

 • Bartókova 1, 3, 2-14, 16-18, 20-22, 24-28, 30-36
 • Družstevný rad 6-12, 14-20,  25-31, 33-37, 39, 41
 • Gaštanová 1-5
 • Jesenského 76-78, 80-82
 • Petőfiho 67-73, 75-81, 83-89, 91-97, 99-105, 107-113, 92-96, 98-100, 102-108
 • Rákócziho 35-41, 58-64, 66-72, 74-80
 • Smetanova 5-15, 17-19
 • Sv. Štefana 27-29, 31-33, 35-39, 41-45, 47-51, 53-59, 61-67, 69-75
 • Športová 7-9, 11-13, 15-17, 19-21, 23-25, 27-29
 • Štefánikova 12-16, 13-17, 19-23, 24-28, 30-32, 36-40, 42-44, 46-48
 • Vörösmartyho 2-6
 • Záhradnícka 31-33
 • Želiarsky svah 27-29

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Prerušenie dodávky vody

Aktualizácia :

Včera 25.11.2022  o 23.30 hod. bola odstránená porucha, avšak po spustení vody potrubie prasklo na ďalšom mieste.  Naši pracovníci naďalej pracujú na odstránení poruchy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z dôvodu technickej havárie na verejnom vodovode dňa 25.11.2022 od 17.00 hod. je prerušená dodávka pitnej a teplej vody pre nasledovné bytové domy :

 • Gaštanová 2,4,6,8,10,
 • Jesenkého 66
 • Jesenského 68
 • Jesenského 70
 • Jesenského 72
 • Jesenského 74.

Miesto poruchy je lokalizované  a na  jej odstránení  sa intenzívne pracuje. Obnovenie dodávok vody sa predpokladá v nočných hodinách.

 

Prerušenie dodávky studenej vody - sídlisko Dunaj I. - ZMENA!

Oznamujeme Vám, že došlo k havárii na vodovodnom potrubí (okruh POS1, ulica Lipová). Dodávka studenej vody bude čiastočne prerušená dnes, t.j. 12.9.2022 v čase od 9.00 hod. do ukončenia prác. Týka sa to nasledovných ulíc.:

 - Sv. Štefana 53-59, 61-67, 69-75

 - Družstevný rad 39, 41, 6-12, 14-20

Za pochopenie ďakujeme. 

Hidegvíz-szolgáltatás szüneteltetése - Dunaj I. lakótelep - VÁLTOZÁS!

Értesítjük Önöket, hogy vízvezeték meghibásodása történt a POS 1-es körzetben. A hidegvíz-szolgáltatás részben szünetelni fog ma  9.00 órától a munkák befejezéséig. Ez a következő utcákat érinti:

 - Sv. Štefana 53-59, 61-67, 69-75

 - Družstevný rad 39, 41, 6-12, 14-20


Megértésüket köszönjük.