Smernice

  

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Smernica - preverovanie podnetov.pdf)Smernica č.1/2015 [Smernica podávania, evidovania a preverovania podnetov podávaných zmysle zákona č.307/2014 Z.z.]2134 kB