Vykurovacia sezóna

Podľa Vyhlášky č.152 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa  je   „vykurovacie obdobie“ sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. 

 

Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13°C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla podľa odseku 2.

 

Vonkajšia priemerná denná teplota  tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát.

 

V grafe č.1 je porovnaná dĺžka vykurovacích sezón za ostatných 6 rokov

 

 

V grafe č.2 je porovnanie počtu dní vykurovacej sezóny zahrnutých do celoročného vyúčtovania v rokoch 2005 až 2011, nakoľko vykurovacia  sezóna nie je zhodná s kalendárnym rokom.

 

 

 

 V grafe č.3  je porovnanie dennostupňov v kalendárnych  rokoch 2008 až 2011. Počet dennostupňov za určité časové obdobie charakterizuje klimatické podmienky. Čím sú klimatické podmienky náročnejšie, t.z. čím je vonku chladnejšie, tým je počet dennostupňov vyšší.

 

  

Dennostupeň (°D) predstavuje rozdiel vnútornej teploty v byte (v priemere 20°C) a priemernej vonkajšej teploty.

 

Príklad:

vonkajšia teplota nameraná o 7:00                        6,4 °C

vonkajšia teplota nameraná o 14:00                    12,2 °C

vonkajšia teplota nameraná o 21:00                      8,1 °C

 

6,4 + 12,2 + 2 x  8,1 = 34,8 °C

34,8 / 4 = 8,7 °C

 

Priemerná vonkajšia denná teplota je + 8,7 °C. Potom 20 - 8,7 = 11,3 °D (dennostupňov)