Výroba tepla


Centrálny tepelný zdroj (CTZ) je plynová strednotlaková horúcovodná kotolňa, umiestnená v samostatnom stavebnom objekte, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1999.

V plynovej kotolni sú umiestnené 3 plynové horúcovodné kotly Viessmann Turbomat RN – HW s výkonom 5 200 kW zapojené do kaskády. Inštalovaný výkon kotolne je 15,6 MW. Kotly sú vybavené plynovými horákmi Weishaupt 670/1-AZM-NR s výkonom max 5 715 kW s plynulou reguláciou výkonu.

Zemný plyn pre CTZ je zabezpečený z regulačnej stanice plynu na ulici Železiarsky svah stredotlakovou plynovou prípojkou 100 kPa, DN 140.

Horúcovodná kotolňa pracuje vo vykurovacom systéme s tepelným spádom 110/60°C, ktorý je menený v závislosti od vonkajšej teploty. Kotolňa je vybavená pracoviskom centrálneho dispečingu pre zber, zobrazovanie, vyhodnocovanie ako aj archiváciu prevádzkových údajov tepelnej sústavy a jednotlivých odberných miest.

Ročná výroba tepla do 30 GWh /  do 22 GWh po uvedení kombinovanej výroby elektriny a tepla do prevádzky.  

Spotreba zemného plynu do  3,5 milióna m3.

Normatívna účinnosť  : 89%.

Skutočná účinnosť  : 94%.

 

Na bezporuchový chod kotolne dozerajú technici, ktorí sú v pohotovosti 24 hodín denne 365 dní v roku, čím sa starajú o náš tepelný komfort.