Šetrime na kúrení !

 

  

Plyn stojí trikrát toľko, ako pred rokom, čo bude mať výrazný dopad na náklady na kúrenie  a teplú vodu.

 

Radíme preto  obyvateľom , aby na kúrení šetrili ako sa len dá. 

 

Ak ešte nemáte, dajte si namontovať a správne nastavte termostatické ventily !

Používaním a správnym nastavením sa dá ušetriť  niekde až 100 €.

Ako nastaviť ventily?

Stupeň 1 – 2 (12 až 16 ˚C) – nastavte, len pri dlhodobej neprítomnosti,

Stupeň 2 – 3 (15 až 20 ˚C) – nastavte v miestnosti, kde trávite málo času,

Stupeň 3 – 4 (20 až 22 ˚C) – optimálna teplota pre  obývacie miestnosti,

Stupeň 4 – 5 (23 až 25 ˚C) – miestnosti pre starých, chorých  alebo maličké deti,

Stupeň 5 (26 ˚C) – zbytočné prehriatie  miestnosti.

 

Neprekurujte a temperujte !

Ak odchádzate z bytu, alebo v noci  kúrenie nevypínajte,  ale nastavte teplotu. V kúpeľni odporúčame teplotu, cca 23 stupňov, a v ostatných miestnostiach  do 22 stupňov.  V spálni udržiavajte   teplotu  do 20 stupňov.  Vetrajte krátko, intenzívne a pritom  nekúrte. Znížením teploty o jeden stupeň  môžete ušetriť aj 5% nákladov! 

Odpovede na prípadné otázky poskytneme na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Spóroljunk a fűtésen !

 

A gáz ára a tavalyi háromszorosa, ami  miatt a fűtés és melegvíz is lényegesen drágább lesz.

Ezért  kérjük a lakosoktól, hogy  amennyire csak lehet, spóroljanak a fűtéssel.

Ha még nincs, szereltessen fel és állítsa be megfelelően a termosztatikus szelepeket!

Helyes használattal és beállítással akár 100 eurót is megtakaríthat.

Hogyan kell beállítani a szelepeket?

1 - 2  fokozat (12 - 16 ˚C) -  csak hosszabb távollét esetén állítsa be,

2 - 3 fokozat (15 - 20 ˚C) - olyan helyiségben használja, ahol kevés időt tölt,

3 - 4 fokozat (19 - 22 ˚C) - optimális hőmérséklet a nappaliban,

4 - 5 fokozat (23 - 25 ˚C) - szobák idős, beteg vagy kisgyermekek számára,

5. fokozat (26 ˚C) - a helyiség szükségtelen túlfűtése.

Ne fűtsön túl és  temperáljon!

Lakásból való távozáskor,  és éjszaka se kapcsolja le a fűtést, hanem állítsa be a hőmérsékletet. A fürdőszobában  23 fokos, a többi helyiségben legfeljebb 22 fokos hőmérsékletet javaslunk. A hálószobában legfeljebb 20 fokos hőmérsékletet tartson fenn. Szellőztessen röviden, intenzíven és ne fűtsön közben.

A hőmérséklet egy fokkal való csökkentésével akár a költségek 5%-át is megtakaríthatja!

 

Esetleges kérdéseiket  a sekretariat@enerbyt.sk címen szívesen  megválaszoljuk.

 

 

Distribúcia a rozvod tepla

Distribúcia tepelnej energie z miesta jej výroby do miesta jej spotreby sa zabezpečuje pomocou tepelných rozvodov a odovzdávacích staníc tepla.

Tepelné rozvody tvoria predizolované potrubia vedené pod zemou. V potrubí cirkuluje horúca voda, ktorá zabezpečuje prenos tepelnej energie.  Tepelné rozvody sa delia :

  • primárny rozvod tepla - zabezpečuje prenos tepelnej energie z centrálneho zdroja tepla na odovzdávacie stanice tepla.
  • sekundárny rozvod tepla - zabezpečuje prenos tepelnej energie z odovzdávacích staníc tepla do odberných miest.

Odovzdávacia stanica tepla :

  • zabezpečuje úpravu parametrov tepelnej energie prichádzajúcej z primárneho tepelného rozvodu  na požadované parametre tepelnej energie prenášanej sekundárnym tepelným rozvodom do miesta jej  spotreby. Upravuje sa  teplota, tlak a prietok vykurovacej vody.  
  • zabezpečuje ohrev teplej úžitkovej vody
  • je monitorovaná prostredníctvom dispečingu 24 hodín denne, 7 dní v týždni.