Info-portál poschodoch

Naša spoločnosť používa  informačný systém DOMUS spoločnosti Anasoft APR s.r.o., ktorý  predstavuje komplexné riešenie pri správe bytových a nebytových priestorov a pri výrobe tepla.  Súčasťou informačného systému je aj webový portál www.poschodoch

Webový portál www.poschodoch.sk sprístupňuje 

  • finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich obyvateľov (vlastníkov alebo nájomcov). Údaje 
  • sú sprístupnené z informačného systému DOMUS používaného správcami domov. 

Potrál je určený okrem správcovských  spoločností najmä i pre domových funkcionárov a užívateľom bytov a nebytových priestorov.  Každý užívateľ prihlásený na WebPortál má prístup k prezeraniu výstupných zostáv za svoje byty a nebytové priestory. Nie je potrebné nikam chodiť, nikomu volať a priamo z pohodlia domova je možnosť získať informácie o aktuálnom zálohovom predpise, zrealizovaných platbách, upomienkach, ročnom vyúčtovaní, fonde opráv a o ďalších dôležitých informáciách. Pomocou portálu môžete nám oznámiť zmenu údajov o počte bývajúcich, odpočet merača, údaje pre vyúčtovanie, zmenu osobných údajov a iné dôležité skutočnosti.

 

Užívateľ má možnosť zapojiť sa do diskusného fóra, upraviť si svoj profil t.j. meno na fóre a zmeniť si heslo, zapojiť sa do hlasovania na anketové otázky. Každý užívateľ, prihlásením sa na WebPortál, má možnosť prečítať si aktuálne informácie od našej spoločnosti, nahliadnuť na nástenku domu a získať rôzne informácie ako sú napr. stránkové hodiny, kontakty a iné. Všetky údaje sú sprístupnené po prihlásení sa pomocou prístupového mena a hesla. Tým je zabezpečené, že vlastník, resp. nájomca alebo domový funkcionár vidí iba údaje o svojom byte a dome.

 

 Ako získať prístup na portál Poschodoch.sk? 

 Prístup na portál je možné získať pomocou registračného kódu, ktorý obdržíte od klientského centra našej spoločnosti jednou z uvedených možností: 

  • Na predpise 
  • Na vyúčtovacej zostave 
  • Od správcu (osobne, mailom, telefonicky, sms) 

Ďalšou možnosťou je navštíviť správcu Vášho domu (bytové družstvo, bytový podnik a iné) a požiadajte o aktiváciu prístupu na portál. Po nahlásení údajov ako mobil, e-mail Vám vie Váš správa vytvoriť konto na portáli. 

 

embed video plugin powered by Union Development