Správa bytov

Správu bytových a nebytových priestorov vykonávame v súlade so zákonom č.182/1993 Z.z. 

 


Spravujeme:

 • v meste Štúrovo 1725 bytov  
 • v obci Nána 35 bytov
 • v obci Svodín 34 bytov
 • v obci Mužla 14 bytov
 • v obci Bíňa   14 bytov
 • v obci Obid   23 bytov
 • v obci Kravany nad Dunajom   6 bytov
 • v obci Kamenica nad Hronom 12 bytov
 • v obci Salka 26 bytov 
 • v obci Bajtava 29 bytov

 

Služby:

 • účtovanie a evidencia účtov fondu opráv podľa požiadavky klientov
 • vedenie ekonomickej agendy správy bytov moderným softvérom
 • poskytovanie informácií a poradenstvo zákazníkom na klientskom centre  
 • prístup k informáciám o stave  finančných prostriedkov prostredníctvom internetu
 • zasielanie informácii o plánovaných a neplánovaných odstávkach dodávok energií prostredníctvom elektronickej pošty - registrovaným užívateľom tejto webovej stránky. 
 • nepretržitá havarijná služba s výjazdom do 1 hodiny
 • opravy a údržba spoločných častí a zariadení domu podľa požiadaviek vlastníka
 • poskytovanie odborného technického poradenstva
 • odstraňovanie havarijných stavov a obnovenie prevádzky
 • právna pomoc a poradenstvo
 • pomoc pri vybavovaní štátnych dotácií a úverov
 • modernizácia a rekonštrukcia bytového domu podľa požiadaviek a finančného krytia
 • poradenstvo pri spôsobe financovania obnovy bytového domu
 • vypracovanie podkladov a príloh k žiadostiam o dotácie a úver
 • ďalšie plnenia do výšky finančného krytia (požiarna ochrana, BOPZ atď.)