Nakladanie s verejnými prostriedkami mesta Štúrovo

V súlade so zákonom 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v tejto sekcii zverejňujeme:

  • zmluvy,
  • faktúry na tovary a služby,
  • objednávky tovarov a služieb

    ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov a nakladania majetkom mesta Štúrovo,

  

P.č. Dátum Názov Obnos
[ EUR ]
Kliknutím otvor
Začiatok
Zobrazené položky
Strana 1 z 39
1 2021-10-31 Kniha faktúr - október 2021 0,00 document
2 2021-10-31 Objednávky - október 2021 0,00 document
3 2021-09-30 Kniha faktúr - september 2021 0,00 document
4 2021-09-30 Objednávky - september 2021 0,00 document
5 2021-09-07 Zmluva č. 11/2021/OST - konzultačné služby (geotermál) 0,00 document
6 2021-08-31 Kniha faktúr - august 2021 0,00 document
7 2021-08-31 Objednávky za august 2021 0,00 document
8 2021-07-31 Objednávky za júl 2021 0,00 document
9 2021-07-31 Kniha faktúr - júl 2021 0,00 document
10 2021-07-30 Zmluva č. 10/2021/OST - skládka odpadov 0,00 document
11 2021-07-07 Zmluva č. 9/2021/OST - zálohovanie dát 432,00 document
12 2021-06-30 Kniha faktúr - jún 2021 0,00 document
13 2021-06-30 Objednávky za jún 2021 0,00 document
14 2021-06-28 Príkazná zmluva č. 12/2021/SB - Hviezdoslavova 131/C, Nána 6,96 document
15 2021-05-31 Kniha faktúr - máj 2021 0,00 document
16 2021-05-31 Objednávky za máj 2021 0,00 document
17 2021-05-26 Zmluva č. 8/2021/OST - Výmena rozvodov 2021 262 466,66 document
18 2021-05-14 Zmluva č. 72021OST - audit za rok 2020 1 440,00 document
19 2021-04-30 Kniha faktúr - apríl 2021 0,00 document
20 2021-04-30 Objednávky za apríl 2021 0,00 document