Nakladanie s verejnými prostriedkami mesta Štúrovo

V súlade so zákonom 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v tejto sekcii zverejňujeme:

  • zmluvy,
  • faktúry na tovary a služby,
  • objednávky tovarov a služieb

    ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov a nakladania majetkom mesta Štúrovo,

  

P.č. Dátum Názov Obnos
[ EUR ]
Kliknutím otvor
Začiatok
Zobrazené položky
Strana 1 z 37
1 2020-12-31 Mandátna zmluva č. 25/MZ/2020 - Bajtava 0,00 document
2 2020-11-30 Kniha faktúr - november 2020 0,00 document
3 2020-11-30 Objednávky za november 2020 0,00 documentdocument
4 2020-11-10 Zmluva o poskytovaní služieb č. 14/2020/S 0,00 document
5 2020-10-31 Kniha faktúr - október 2020 0,00 document
6 2020-10-31 Objednávky za október 2020 0,00 documentdocument
7 2020-10-19 Zmluva o dodávke vody - nájomné byty Salka č. 495 50,00 document
8 2020-10-19 Zmluva o dodávke vody - nájomné byty Salka č. 495 50,00 document
9 2020-09-30 Objednávky za september 2020 0,00 documentdocument
10 2020-09-30 Kniha faktúr - september 2020 0,00 document
11 2020-08-31 Kniha faktúr - august 2020 0,00 document
12 2020-08-31 Objednávky za august 2020 0,00 documentdocument
13 2020-08-10 Zmluva o uverejnení inzercie č. 13/2020/S 240,00 document
14 2020-08-04 Zmluva na vypracovanie PD č. 11/2020/ZOD 8 520,00 document
15 2020-08-04 Zmluva na vypracovanie PD č. 12/2020/ZOD 7 980,00 document
16 2020-07-31 Kniha faktúr - júl 2020 0,00 document
17 2020-07-31 Objednávky za júl 2020 0,00 documentdocument
18 2020-06-30 Kniha faktúr - jún 2020 0,00 document
19 2020-06-30 Objednávky za jún 2020 0,00 documentdocument
20 2020-06-29 Zmluva o nájme č. 10/2020/NZ - Messer Tatragas 178,82 document