Nakladanie s verejnými prostriedkami mesta Štúrovo

V súlade so zákonom 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v tejto sekcii zverejňujeme:

  • zmluvy,
  • faktúry na tovary a služby,
  • objednávky tovarov a služieb

    ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov a nakladania majetkom mesta Štúrovo,

  

P.č. Dátum Názov Obnos
[ EUR ]
Kliknutím otvor
Začiatok
Zobrazené položky
Strana 1 z 37
1 2021-02-28 Kniha faktúr - február 2021 0,00 document
2 2021-02-28 Objednávky za február 2021 0,00 document
3 2021-02-12 Zmluva o dodávke vody č. 2/2021/SB- náj. byty Bajtava 233 60,00 document
4 2021-02-12 Zmluva o dodávke vody č. 3/2021/SB - náj.byty Bajtava 222 70,00 document
5 2021-02-12 Zmluva o dodávke vody č. 4/2021/SB - náj.byty Bajtava 255 60,00 document
6 2021-02-04 Zmluva o dodávke plynu č. 52021SB - Bajtava č. 233 0,00 document
7 2021-02-04 Zmluva o dodávke plynu č. 62021SB - Salka 0,00 document
8 2021-02-01 Zmluva na vývoz fekálií č. 12021SB - Hlboká 28, Obid 72,00 document
9 2021-01-31 Kniha faktúr - január 2021 0,00 document
10 2021-01-31 Objednávky za január 2021 0,00 document
11 2021-01-18 Zmluva o dodávke plynu č. 72021SB - Bajtava č. 255 0,00 document
12 2021-01-18 Zmluva o dodávke plynu č. 82021SB - Bajtava č. 222 0,00 document
13 2020-12-31 Mandátna zmluva č. 25/MZ/2020 - Bajtava 0,00 document
14 2020-12-31 Kniha faktúr - december 2020 0,00 document
15 2020-12-31 Objednávky za december 2020 0,00 document
16 2020-12-31 Zmluva o spracúvaní OÚ č. 262020OOU - Obec Bajtava 0,00 document
17 2020-11-30 Kniha faktúr - november 2020 0,00 document
18 2020-11-30 Objednávky za november 2020 0,00 documentdocument
19 2020-11-10 Zmluva o poskytovaní služieb č. 14/2020/S 0,00 document
20 2020-10-31 Kniha faktúr - október 2020 0,00 document