Nakladanie s verejnými prostriedkami mesta Štúrovo

V súlade so zákonom 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v tejto sekcii zverejňujeme:

  • zmluvy,
  • faktúry na tovary a služby,
  • objednávky tovarov a služieb

    ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov a nakladania majetkom mesta Štúrovo,

  

P.č. Dátum Názov Obnos
[ EUR ]
Kliknutím otvor
Začiatok
Zobrazené položky
Strana 1 z 35
1 2019-12-04 Zmluva o prenájme tlačových zariadení č. 052019067 40,45 document
2 2019-12-04 Zmluva o prenájme tlačových zariadení č. 052019068 19,50 document
3 2019-11-30 Kniha faktúr - november 2019 0,00 document
4 2019-11-30 Objednávky za november 2019 0,00 documentdocument
5 2019-11-13 Rámcová servisná zmluva 0,00 document
6 2019-11-08 Zmluva o dielo - vypracovanie PD (využívanie obnoviteľných zdrojov energie) 9 000,00 document
7 2019-10-31 Kniha faktúr - október 2019 0,00 document
8 2019-10-31 Objednávky za október 2019 0,00 documentdocument
9 2019-10-07 Zmluva o poskytnutí právnych služieb - verejné vodovody 500,00 document
10 2019-09-30 Kniha faktúr - september 2019 0,00 document
11 2019-09-30 Objednávky za september 2019 0,00 documentdocument
12 2019-09-25 Fotovoltaická elektráreň - Lipová 1 11 619,00 document
13 2019-09-25 Zmluva o poskytovaní právnych služieb G-komp 0,00 document
14 2019-08-31 Kniha faktúr - august 2019 0,00 document
15 2019-08-31 Objednávky za august 2019 0,00 documentdocument
16 2019-08-05 Zmluva o uverejnení inzercie 204,00 document
17 2019-07-31 Kniha faktúr - júl 2019 0,00 document
18 2019-07-31 Objednávky za júl 2019 0,00 documentdocument
19 2019-06-30 Kniha faktúr - jún 2019 0,00 document
20 2019-06-30 Objednávky za jún 2019 0,00 documentdocument