Nakladanie s verejnými prostriedkami mesta Štúrovo

V súlade so zákonom 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v tejto sekcii zverejňujeme:

  • zmluvy,
  • faktúry na tovary a služby,
  • objednávky tovarov a služieb

    ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov a nakladania majetkom mesta Štúrovo,

  

P.č. Dátum Názov Obnos
[ EUR ]
Kliknutím otvor
Začiatok
Zobrazené položky
Strana 1 z 34
1 2019-08-31 Kniha faktúr - august 2019 0,00 document
2 2019-08-31 Objednávky za august 2019 0,00 documentdocument
3 2019-08-05 Zmluva o uverejnení inzercie 204,00 document
4 2019-07-31 Kniha faktúr - júl 2019 0,00 document
5 2019-07-31 Objednávky za júl 2019 0,00 documentdocument
6 2019-06-30 Kniha faktúr - jún 2019 0,00 document
7 2019-06-30 Objednávky za jún 2019 0,00 documentdocument
8 2019-06-28 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby - vydávanie certifikátov 0,00 document
9 2019-06-01 Kúpna zmluva - náradie 701,76 document
10 2019-05-31 Kniha faktúr - máj 2019 0,00 document
11 2019-05-31 Objednávky za máj 2019 0,00 documentdocument
12 2019-05-23 Dodatok č. 4 k zmluve o ukladaní odpadu 0,00 document
13 2019-05-21 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1 440,00 document
14 2019-05-15 Zmluva o vykonaní odbornej praxe 0,00 document
15 2019-04-30 Kniha faktúr - apríl 2019 0,00 document
16 2019-04-30 Objednávky za apríl 2019 0,00 documentdocument
17 2019-04-01 Zmluva o poskytovaní služieb OPP a BOZP 519,60 document
18 2019-04-01 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0,00 document
19 2019-04-01 Zmluva o poskytovaní služieb PO 0,00 document
20 2019-04-01 Zmluva o dodávke vody - Sobieskeho 92 0,00 document