Nakladanie s verejnými prostriedkami mesta Štúrovo

V súlade so zákonom 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v tejto sekcii zverejňujeme:

  • zmluvy,
  • faktúry na tovary a služby,
  • objednávky tovarov a služieb

    ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov a nakladania majetkom mesta Štúrovo,

  

P.č. Dátum Názov Obnos
[ EUR ]
Kliknutím otvor
Začiatok
Zobrazené položky
Strana 1 z 40
1 2022-08-31 Kniha faktúr - august 2022 0,00 document
2 2022-08-31 Objednávky za august 2022 0,00 document
3 2022-07-31 Kniha faktúr - júl 2022 0,00 document
4 2022-07-31 Objednávky za júl 2022 0,00 document
5 2022-06-30 Kniha faktúr - jún 2022 0,00 document
6 2022-06-30 Objednávky za jún 2022 0,00 document
7 2022-05-31 Kniha faktúr - máj 2022 0,00 document
8 2022-05-31 Objednávky za máj 2022 0,00 document
9 2022-04-30 Kniha faktúr - apríl 2022 0,00 document
10 2022-04-30 Objednávky za apríl 2022 0,00 document
11 2022-04-06 Zmluva č. 2/2022/OST - Výmena vykurovacích rozvodov budovy Špeciálnej ZŠ 29 144,40 document
12 2022-03-31 Kniha faktúr - marec 2022 0,00 document
13 2022-03-31 Objednávky za marec 2022 0,00 document
14 2022-03-31 Zmluva č. 1/2022/OST - Zneškodňovanie odpadu skládkovaním 0,00 document
15 2022-02-28 Kniha faktúr - február 2022 0,00 document
16 2022-02-28 Objednávky za február 2022 0,00 document
17 2022-01-31 Kniha faktúr - január 2022 0,00 document
18 2022-01-31 Objednávky za január 2022 0,00 document
19 2022-01-28 Zmluva č. 10/2021/OST - skládka odpadov, Dodatok č. 1 0,00 document
20 2022-01-03 Zmluva č. 4/22/OST - mesačné zálohy CVČ 247,00 document