Nakladanie s verejnými prostriedkami mesta Štúrovo

V súlade so zákonom 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v tejto sekcii zverejňujeme

  • faktúry na tovary a služby,
  • objednávky tovarov a služieb

    ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov a nakladania majetkom mesta Štúrovo,

  V zmysle novelizovaného zákona č.211/2020 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 31.3.2022 platí povinné zverejňovanie zmlúv výlučne cez Centrálny register zmlúv, pričom sa ruší správnosť zverejňovania cez webové sídlo.

  

P.č. Dátum Názov Obnos
[ EUR ]
Kliknutím otvor
Začiatok
Zobrazené položky
Strana 1 z 41
1 2023-03-31 Objednávky za marec 2023 0,00 document
2 2023-03-31 Kniha faktúr - marec 2023 0,00 document
3 2023-02-28 Kniha faktúr - február 2023 0,00 document
4 2023-02-28 Objednávky za február 2023 0,00 document
5 2023-01-31 Kniha faktúr - január 2023 0,00 document
6 2023-01-31 Objednávky za január 2023 0,00 document
7 2022-12-31 Kniha faktúr - december 2022 0,00 document
8 2022-12-31 Objednávky za december 2022 0,00 document
9 2022-11-30 Kniha faktúr - november 2022 0,00 document
10 2022-11-30 Objednávky za november 2022 0,00 document
11 2022-10-31 Kniha faktúr - október 2022 0,00 document
12 2022-10-31 Objednávky za október 2022 0,00 document
13 2022-09-30 Kniha faktúr - september 2022 0,00 document
14 2022-09-30 Objednávky za september 2022 0,00 document
15 2022-08-31 Kniha faktúr - august 2022 0,00 document
16 2022-08-31 Objednávky za august 2022 0,00 document
17 2022-07-31 Kniha faktúr - júl 2022 0,00 document
18 2022-07-31 Objednávky za júl 2022 0,00 document
19 2022-06-30 Kniha faktúr - jún 2022 0,00 document
20 2022-06-30 Objednávky za jún 2022 0,00 document