Nakladanie s verejnými prostriedkami mesta Štúrovo

V súlade so zákonom 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v tejto sekcii zverejňujeme:

  • zmluvy,
  • faktúry na tovary a služby,
  • objednávky tovarov a služieb

    ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov a nakladania majetkom mesta Štúrovo,

  

P.č. Dátum Názov Obnos
[ EUR ]
Kliknutím otvor
Začiatok
Zobrazené položky
Strana 1 z 35
1 2020-04-30 Kniha faktúr - apríl 2020 0,00 document
2 2020-04-21 Príkazná zmluva č. 2/2020 - Aquario 170,00 document
3 2020-03-31 Kniha faktúr - marec 2020 0,00 document
4 2020-03-31 Objednávky za marec 2020 0,00 documentdocument
5 2020-02-29 Kniha faktúr - február 2020 0,00 document
6 2020-02-29 Objednávky za február 2020 0,00 documentdocument
7 2020-02-07 Zmluva SPP 1/2020 - Geotermál 0,00 document
8 2020-01-31 Objednávky za január 2020 0,00 documentdocument
9 2020-01-31 Kniha faktúr - január 2020 0,00 document
10 2019-12-31 Objednávky za december 2019 0,00 documentdocument
11 2019-12-31 Kniha faktúr - december 2019 0,00 document
12 2019-12-04 Zmluva o prenájme tlačových zariadení č. 052019067 40,45 document
13 2019-12-04 Zmluva o prenájme tlačových zariadení č. 052019068 19,50 document
14 2019-11-30 Kniha faktúr - november 2019 0,00 document
15 2019-11-30 Objednávky za november 2019 0,00 documentdocument
16 2019-11-13 Rámcová servisná zmluva 0,00 document
17 2019-11-08 Zmluva o dielo - vypracovanie PD (využívanie obnoviteľných zdrojov energie) 9 000,00 document
18 2019-10-31 Kniha faktúr - október 2019 0,00 document
19 2019-10-31 Objednávky za október 2019 0,00 documentdocument
20 2019-10-07 Zmluva o poskytnutí právnych služieb - verejné vodovody 500,00 document