Nakladanie s verejnými prostriedkami mesta Štúrovo

V súlade so zákonom 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v tejto sekcii zverejňujeme:

  • zmluvy,
  • faktúry na tovary a služby,
  • objednávky tovarov a služieb

    ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov a nakladania majetkom mesta Štúrovo,

  

P.č. Dátum Názov Obnos
[ EUR ]
Kliknutím otvor
Začiatok
Zobrazené položky
Strana 1 z 36
1 2020-08-31 Kniha faktúr - august 2020 0,00 document
2 2020-08-31 Objednávky za august 2020 0,00 documentdocument
3 2020-08-10 Zmluva o uverejnení inzercie č. 13/2020/S 240,00 document
4 2020-08-04 Zmluva na vypracovanie PD č. 11/2020/ZOD 8 520,00 document
5 2020-08-04 Zmluva na vypracovanie PD č. 12/2020/ZOD 7 980,00 document
6 2020-07-31 Kniha faktúr - júl 2020 0,00 document
7 2020-07-31 Objednávky za júl 2020 0,00 documentdocument
8 2020-06-30 Kniha faktúr - jún 2020 0,00 document
9 2020-06-30 Objednávky za jún 2020 0,00 documentdocument
10 2020-06-29 Zmluva o nájme č. 10/2020/NZ - Messer Tatragas 178,82 document
11 2020-06-22 Príkazná zmluva č. 9/2020/PZ - Obec Salka 0,00 document
12 2020-06-15 Zmluva o poskytovaní služieb iBinder.sk č. 8/2020 103,82 document
13 2020-06-11 Zmluva o poskytovaní SMS služieb č. 06/2020 0,00 document
14 2020-06-10 Výmena vonkajších potrubných vedení - zmluva č. 7/2020 190 776,57 document
15 2020-05-31 Kniha faktúr - máj 2020 0,00 document
16 2020-05-31 Objednávky za máj 2020 0,00 documentdocument
17 2020-05-29 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 5/2020 k 31.12.2019 1 440,00 document
18 2020-05-18 Dohoda o uznaní dlhu č. 4/2020 - Nána Invest 44 944,03 document
19 2020-04-30 Kniha faktúr - apríl 2020 0,00 document
20 2020-04-30 Objednávky za apríl 2020 0,00 documentdocument